Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Leidraad voor bibliotheken en PSO’s03-07-2015

Op 1 juli 2015 is de eerste versie verschenen van de Leidraad voor bibliotheken en PSO’s met betrekking tot de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs. Deze Leidraad is geschreven voor alle bibliotheekprofessionals op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau, die hun steentje bijdragen aan de Bibliotheek op school. Het geeft hen inzicht in alle aspecten van de Bibliotheek op school en is dan ook bedoeld om hen op weg te helpen naar een structurele en strategische samenwerking met het onderwijs. Dit document heeft een dynamisch karakter. Dat betekent dat met regelmaat een nieuwe digitale versie verschijnt en geen gedrukte versie. De Leidraad en bijbehorende instrumenten worden beschikbaar gesteld via de toolkit.

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking tussen Stichting Lezen, Koninklijke Bibliotheek, Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN) en Stichting Biebsearch.

Leidraad voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Terug naar het overzicht