Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Resultaten monitor vmbo 2014-201505-06-2015

Dit schooljaar vond de eerste meting in het vmbo plaats van de Monitor de Bibliotheek op school. Aan de meting werd deelgenomen door: 1.550 leerlingen, 101 docenten, 16 scholen en 13 bibliotheekmedewerkers. De cijfers lijken bescheiden, zeker in vergelijking met de cijfers uit het basisonderwijs, maar het doel voor deze meting was maximaal 20 scholen, dus de projectuitvoerders kunnen tevreden zijn. Het aantal deelnemers maakt het mogelijk om conclusies te trekken op basis van gemiddelden voor de totale groep.

De resultaten geven stof tot nadenken. Als de algemene indruk representatief is voor de lokale situaties, dan geeft dit aanleiding tot vragen als: Wat is er aan de hand in leerjaar 3? Moet dit een specifieke doelgroep worden voor ons leesbevorderingsbeleid? Wat zorgt ervoor dat het beeld in leerjaar 4 relatief gunstig is? Wat kunnen we daaruit leren voor de andere leerjaren? Wat moeten we met het gegeven dat zoveel leerlingen niet te spreken zijn over de collectie in de mediatheek? Lees het volledige verslag van Kees Broekhof.

Wilt u met uw vmbo-school meedoen aan de volgende meting? Stuur dan voor een e-mail met uw gegevens naar Nicolien de Pater, landelijk contactpersoon van de Monitor de Bibliotheek op school.

Download de Resultaten monitor vmbo 2014-2015

Terug naar het overzicht