Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
‘Betrek consultatiebureaus bij leesbevordering om taalachterstanden tegen te gaan’02-06-2015

De Leescoalitie roept de Tweede Kamer op om leesbevordering in de eerste levensjaren van kinderen te versterken. Het advies werd vandaag in de vorm van een petitie overhandigd in Den Haag. “Voorlezen en lezen is niet alleen een aangename tijdsbesteding, maar leidt ook tot een aantoonbaar betere taalvaardigheid bij jonge kinderen,” aldus Gerlien van Dalen, directeur Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie. “Door kinderen van heel jongs af aan voor te lezen, voorkom je onoverkomelijke taal- en leesachterstanden.” Het is bekend dat taalachterstanden op den duur leiden tot sociale, maatschappelijke en economische problemen. De coalitie ziet een belangrijke rol weggelegd voor consultatiebureaus, pabo’s en mbo’s en beveelt dan ook aan om die structureel bij leesbevordering te betrekken. De Tweede Kamer debatteert op 4 juni over leesbevordering en laaggeletterdheid.

Positief over Tel mee met Taal
Ook voor minister Bussemaker van Onderwijs is het aanpakken van laaggeletterdheid een speerpunt. Dat blijkt onder meer uit het nieuwe actieprogramma Tel mee met Taal. Kunst van Lezen is met de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school onderdeel van Tel mee met Taal. Naast het voorzetten van beide succesvolle programma’s wordt extra budget vrijgemaakt zodat Kunst van Lezen laagtaalvaardige gezinnen beter kan bereiken.

De Leescoalitie is positief over dit beleid en is blij met de plannen om laaggeletterdheid aan te pakken. “Tel mee met Taal gaat helpen om onze ambitieagenda te vervullen: over tien jaar verlaat geen kind meer de school met een leesachterstand,” aldus Van Dalen. Wel beveelt het samenwerkingsverband aan om daarnaast een drietal ‘witte vlekken’ structureel in te vullen.

Drietal aanbevelingen
De eerste aanbeveling is structurele leesbevordering in de eerste levensjaren van een kind. Voorlezen geeft letterlijk een goede start, zoals wetenschappelijk onderzoek onlangs heeft aangetoond. Consultatiebureaus zouden in hun gesprekken met ouders structureel aandacht moeten besteden aan het belang van voorlezen en taalontwikkeling.

In de petitie adviseert de coalitie verder om leesbevordering een vast onderdeel van het pabo-curriculum en op de mbo-opleidingen tot pedagogisch medewerker en onderwijsassistent te maken. Toekomstige leerkrachten, onderwijsassistenten en medewerkers van peuterspeelzalen worden hierdoor in hun opleiding beter voorbereid op het creëren van een stimulerende leesomgeving voor kinderen.

De derde aanbeveling die de Leescoalitie doet is gericht op leesbevordering voor mbo-studenten. Een groot deel van de leerlingen gaat al op 15-16-jarige leeftijd naar het mbo. Evenals op het vmbo, havo en vwo moeten ook deze leerlingen gestimuleerd worden om te (blijven) lezen. Daarvoor moeten programma’s worden ontwikkeld om leesplezier te bevorderen en te behouden.

Voorleeskampioenen lezen voor
De petitieoverhandiging over leesbevordering werd ingeluid door De Nationale Voorleeskampioen, de 11-jarige Julie Slagman en de Pabo Voorleeskampioen Simone van Laar. Zij lazen aan de Kamerleden voor uit het boek Matilda van Roald Dahl.

De Leescoalitie
De Leescoalitie bestaat uit vijf organisaties die zich samen sterk maken om de leescultuur in Nederland te versterken: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van mensen tot het lezen van literatuur. Deelnemers aan de Leescoalitie zijn Stichting Lezen (voorzitter), de CPNB, de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen & Schrijven en de Vereniging Openbare Bibliotheken.

De Nationale Voorleeskampioen Julie Slagman (11 jaar) leest Tweede Kamerleden voor bij petitie-overhandiging

De overhandiging
De Nationale Voorleeskampioen Julie Slagman (11 jaar) leest Tweede Kamerleden voor bij petitie-overhandiging (foto's: Kees-Jan Bakker)

Terug naar het overzicht