Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
VNG positief over Tel mee met Taal en het onderdeel Kunst van Lezen01-06-2015

Op donderdag 4 juni debatteert de Vaste Kamercommissie voor OCW met minister Bussemaker over het actieprogramma Tel mee met Taal.

VNG laat in een reactie in aanloop naar dit debat weten zeer verheugd te zijn dat scholing op basisvaardigheden de aandacht heeft van de gezamenlijke ministeries OCW, SZW en VWS. Voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid zijn belangrijke onderwerpen waarbij het zaak is dat de verschillende leerlijnen duurzaam in het regionale educatiebeleid worden verankerd.

VNG wijst in de brief nadrukkelijk op het belang van voortzetting van de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek):

Leesbevordering
"Wij zijn opgetogen met de continuering van het programma Kunst van Lezen, dat is opgezet om het lezen door kinderen en jongeren te bevorderen. Gemeenten waarderen de deelprogramma's BoekStart en de Bibliotheek op school, die hun effectiviteit hebben bewezen. Met behulp van de Bibliotheek op school zijn gemeenten in staat de bibliotheek toekomstgericht in te zetten op ondersteuning van het onderwijs, zoals ook is vastgelegd in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen. Voor het welslagen van het programma is van belang vanuit Rijk ook het onderwijsveld tot leesbevordering en samenwerking met de bibliotheek te stimuleren."

KvLlogo500g.jpg

Terug naar het overzicht