Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Feitenrelaas Kunst van Lezen01-03-2019

In opdracht van het ministerie van OCW is Kunst van Lezen – het gezamenlijke leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek – als onderdeel van Tel mee met Taal begin 2019 geëvalueerd door Ecorys en het Verwey-Jonker Instituut. De basis voor deze evaluatie is het Feitenrelaas 2018. De uitkomsten van deze eindevaluatie zijn positief, het definitieve rapport volgt later in maart 2019.

Kunst van Lezen is eerder in de zomer van 2017 positief geëvalueerd door beide instituten op basis van het in juni verschenen Feitenrelaas 2017. De rapportage van de evaluatie is eind december 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage bij de voortgangsbrief van het ministerie.

Eind 2014 is Kunst van Lezen geëvalueerd door de KWINK groep: eindrapport van de evaluatie in 2014.

Feitenrelaas Kunst van Lezen 2018

Terug naar het overzicht