Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
BoekStart en vve15-12-2014

In 2011 investeerde het ministerie van OCW extra in voor- en vroegschoolse educatie (vve) om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Het ministerie gaf een belangrijk signaal af door sinds 2011 jaarlijks 261 miljoen euro over alle onderwijsachterstandsgemeenten te verdelen. Hier bovenop werd in de periode 2012-2015 95 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld om taalachterstanden bij peuters en pedagogisch medewerkers in de 37 grootste gemeenten (G37) - waar vve het meest geconcentreerd is - terug te dringen. Er zijn individuele afspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van vve, schakelklassen en zomerscholen. In 2014 en 2015 werd extra geld voor vve ter beschikking gesteld voor nog eens 86 gemeenten met de meeste doelgroepkinderen. Dit geld (4,7 miljoen per jaar) was voor het verhogen van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers.

In een brief aan de Tweede Kamer (25 november 2014) schrijft staatssecretaris Dekker (OCW) dat de aanpak taalachterstand bij jonge kinderen werkt en dat dit goede resultaten oplevert. De kwaliteit van vve in de G37 is verbeterd. Het taalniveau van pedagogisch medewerkers is verhoogd en er zijn meer hbo’ers, vve-plaatsen, schakelklassen en zomerscholen bij gekomen. Dit blijkt uit stadsrapporten van de Onderwijsinspectie en voortgangsgesprekken met de G37. Bij het besluit over het geld dat na 2015 beschikbaar zal zijn en voor welke steden zal de evaluatie een rol spelen.

De staatssecretarissen Dekker (OCW) en Van Rijn (VWS) hebben dit najaar afspraken gemaakt met de VNG, GGD GHOR Nederland, ActiZ en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) over praktische ondersteuning van met name kleine- en middelgrote gemeenten. Doel is om het kennisniveau van deze gemeenten te verhogen waardoor zij beter in staat zijn hun wettelijke taken voor vve uit te voeren. Eind 2014 komen een stappenplan en training beschikbaar voor verantwoordelijke gemeenteambtenaren hoe vve op lokaal niveau goed te organiseren.

Binnen de kinderopvang wordt gebruikgemaakt van verschillende vve-programma’s, zoals Boekenpret en De Taallijn. BoekStart in de kinderopvang sluit aan bij deze en andere vve-programma’s, zoals blijkt uit het document De relatie tussen BoekStart en programma’s kinderopvang/voorscholen. Hierin wordt in kaart gebracht op welke manier voorlezen een plek heeft in verschillende vve-programma’s; BoekStart biedt een goede aanvulling om het voorleesbeleid van de instelling vorm te geven. Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en voorscholen die vve aanbieden kunnen gebruikmaken van het deskundigheidstraject dat hoort bij BoekStart in de kinderopvang.

Bent u als Bibliotheek betrokken geweest bij het vve-beleid in uw gemeente, bijvoorbeeld in het kader van BoekStart in de kinderopvang? Laat dit weten aan Francien van Bohemen o.v.v. 'G37 en aanpak taalachterstand jonge kinderen'.

2014_BSt_poster_1_500px.jpg

Terug naar het overzicht