Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
BoekStart op Kinderopvang LIVE03-11-2014

De vakbladen Kinderopvang en Management Kinderopvang organiseerden op 31 oktober en 1 november 2014 gezamenlijk het evenement Kinderopvang LIVE, een ontmoetingsplek voor managers, pedagogisch medewerkers en gastouders in de kinderopvang. BoekStart was beide dagen aanwezig met een stand. Veel managers en pedagogisch medewerkers bleken BoekStart te kennen en stelden verdiepende vragen. Dat kon ook tijdens een speciaal spreekuur met als centrale vraag hoe je in je kinderopvangorganisatie meer aandacht schenkt aan taal en voorlezen. Ook verzorgde BoekStart de workshop BoekStart in de kinderopvang maakt kinderen slimmer, aan de hand van de nieuw ontwikkelde prezi Voorleesklimaat versterken met BoekStart. Een van de plenaire sprekers, professor Folkert Kuiken, hoogleraar Nederlands als tweede taal aan de UvA, onderstreepte het belang van voorlezen en beval BoekStart aan. Op de tweede dag was er veel belangstelling van startende ondernemers, kleine organisaties en gastouder-organisaties vanuit het hele land.

BoekStartstand op Kinderopvang LIVE

BoekStartstand op Kinderopvang LIVE

Terug naar het overzicht