Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Meting Monitor de Bibliotheek op school - vmbo wordt landelijk beschikbaar03-10-2014

Vanaf najaar 2014 kunnen Bibliotheken en scholen ook meedoen aan de Monitor de Bibliotheek op school - vmbo. Naar aanleiding van de ervaringen uit de pilotronde zijn de digitale vragenlijsten voor de leerlingen, de docenten en de Bibliotheek aangepast. Die vragenlijsten zijn omgezet in een landelijk digitaal instrument conform de werkwijze van de Bibliotheek op school - primair onderwijs.

Vanaf 15 november 2014 komt de monitor beschikbaar voor Bibliotheken en vmbo-scholen die al met elkaar samenwerken op het gebied van lezen en leesbevordering. De monitor meet o.a. het lees- en leengedrag van leerlingen en de mate van leesbevorderende activiteiten door de docenten in het vmbo. Daarom is een belangrijke voorwaarde voor deelname dat er al sprake is van een samenwerking, waarin leesbevorderende activiteiten plaatsvinden. Alleen dan is de monitor een toegevoegde waarde voor Bibliotheek en school. Bibliotheken en scholen die deelnemen aan de pilot zijn automatisch aangemeld. De monitor sluit op 2 februari 2015.

In deze eerste fase wordt de monitor opengesteld voor een kleine groep Bibliotheken en scholen. Die ervaringen worden meegenomen in het verbeteren van de monitor en het te doorlopen traject door de Bibliotheek en de scholen. Naar verwachting wordt de monitor ieder jaar opnieuw opgesteld.

Voor de deelnemende Bibliotheken wordt op 27 oktober van 10-13 uur in Utrecht een instructiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst ontvangen de deelnemende Bibliotheken een handleiding die ook via de toolkit beschikbaar komt. De Bibliotheek is organisator en contactpersoon voor de eigen deelnemende scholen.

Wilt u meedoen aan deze eerste tranche? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar Nicolien de Pater, landelijk contactpersoon van de Monitor de Bibliotheek op school. Hier kunt u ook terecht voor vragen over deelname.

Meer informatie: de Bibliotheek op school - Monitor.

Monitor

Terug naar het overzicht