Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
De Bibliotheek, BoekStart en digitale media 2-4 jaar19-09-2014

Jonge kinderen komen steeds vroeger in aanraking met verschillende digitale media. Ook komen er voor hen steeds meer digitale prentenboeken beschikbaar voor op de computer en apps voor smartphone of tablet. Door verantwoord gebruik van digitale media worden jonge kinderen voorbereid op de hedendaagse informatiemaatschappij om vervolgens als volwaardige burgers te participeren in de samenleving. Ouders hebben echter vaak geen overzicht van het aanbod en weten niet hoe zij een verantwoorde keuze kunnen maken. Intermediairs weten er vaak ook te weinig vanaf om ouders te kunnen adviseren.

Binnen het programmaonderdeel de Bibliotheek op school - primair onderwijs van het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen wordt al een doorgaande lijn informatievaardigheden ontwikkeld. Verantwoord aanbieden van digitale media voor 2-4 jaar via de programmalijn BoekStart in de kinderopvang sluit daarop aan. SIOB maakte het visiedocument De Bibliotheek, BoekStart en digitale media 2-4 jaar.

In lijn met de brochure Slimmer zoeken: informatievaardigheden op de basisschool (SIOB, Kennisnet en MKO, 2013) stelt SIOB/BoekStart in samenwerking met Kennisnet/MKO een brochure samen over het verantwoord omgaan met digitale media voor de doelgroep 2-4 jaar. De brochure biedt deskundigheidsbevordering aan Bibliotheekmedewerkers en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang om ouders van jonge kinderen te kunnen informeren. Met deze brochure kan de Bibliotheek zich profileren op het gebied van mediawijsheid en jonge kinderen. De brochure zal tijdens de Week van de Mediawijsheid (21-28 november 2014) worden gepresenteerd.

De Bibliotheek, BoekStart en digitale media 2-4 jaar

Terug naar het overzicht