Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Digitale media nog geen structureel onderdeel van de kinderopvang22-04-2014

Lees hier het onderzoek over het gebruik van media in de kinderopvang van Mediawijzer.net, het Nederlands Jeugdinstituut en Sardes.

Opvallend is dat in 40% van de kinderopvangorganisaties (die deelnamen aan het onderzoek) geen gebruik wordt gemaakt van media (dus geen tablets en smartphones, maar ook geen tv en cd-speler). In 47% van de gevallen doen ze dit bewust, omdat ze de media niet geschikt vinden voor kinderen. In 40% van de gevallen is er weinig tot geen budget voor deze media gereserveerd. Bovendien heeft slechts 46% van de organisaties in haar beleid vastgelegd waar media voor worden ingezet. Bij voorleesboeken ligt dit percentage veel hoger; zo’n 92%.

Interessant gegeven is dat in de beleidsplannen waar de inzet van digitale media wel in wordt genoemd, de ouders hier inspraak in hebben. Een mooie vorm van ouderbetrokkenheid dus. Kinderopvangorganisaties maken op een andere manier gebruik van printmedia (in grote of kleine groep, met begeleiding) dan van interactie-media (zoals tablets en smartphones, in kleine groep of individueel, met begeleiding).

Ook blijkt dat kinderopvangorganisaties goede content vooral laten selecteren door de pedagogisch medewerkers zelf, gevolgd door de Bibliotheek. Misschien zijn hier nog (extra) kansen om pm’ers op te leiden in het gebruik van verantwoorde (voor)leesapps en digitale prentenboeken in de trainingen?

Ten slotte is er nog een interessant white-paper opgesteld door Justine Pardoen, over mediaopvoeding van kinderen 0-4 jaar, met praktische aanbevelingen.

Terug naar het overzicht