Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Mooie resultaten Jaarpeiling BoekStart25-03-2014

Net als in 2009 en 2011 is in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar het bereik van BoekStart via Bibliotheken en kinderopvanginstellingen. Het doel is inzicht te verkrijgen in het bereik: het aantal verstuurde brieven aan ouders van pasgeboren baby’s en het aantal koffertjes dat in reactie daarop is opgehaald bij de Bibliotheek c.q. het aantal ingeschreven babyleden. Daarnaast is onderzocht op welke manieren en met welke frequentie de Bibliotheken zich bezighouden met de uitvoering van BoekStart en met welke organisatie(s) zij samenwerken. Waar mogelijk zijn de resultaten van deze meting vergeleken met de resultaten van voorgaande metingen. Inmiddels zijn vrijwel alle Bibliotheken in Nederland aangesloten bij BoekStart. Daarnaast doet 15% van de kinderopvangorganisaties mee. 115 van de 160 Basisbibliotheken (72%) hebben de vragenlijst volledig ingevuld.

Mooie resultaten
Het bereik van BoekStart is in 2013 fors gestegen. Kreeg in 2011 61% van de ouders van pasgeboren baby’s een uitnodiging om een koffertje op te halen en hun kind lid te maken, twee jaar later is dit gestegen naar 88%. Dat betekent dat de Bibliotheken beter samenwerken met de gemeente. De brieven worden voornamelijk verstuurd door gemeenten, een klein aantal Bibliotheekorganisaties deelt de brieven uit via het consultatiebureau. Wat gelijk is aan 2011, is dat 40% van de ouders ingaat op de uitnodiging per brief, door daadwerkelijk een koffertje op te halen en hun kind lid te maken. Maar omdat er méér brieven zijn verstuurd, betekent dat per saldo dat het bereik ook hier gegroeid is. Haalde in 2011 25% van de ouders van pasgeboren baby’s een koffertje plus lidmaatschap voor hun baby, in 2013 is dit gestegen naar ruim 30% van de populatie die aan de jaarpeiling heeft deelgenomen. Kijkend naar het aantal geboren baby’s in 2013 (circa 170.000) en de bestelde koffertjes betekent dit dat circa 54.000 koffertjes zijn opgehaald in 2013.

Het bereik van BoekStart is gegroeid. Dat Bibliotheken meer brieven hebben verstuurd, resulteert in een groter aantal opgehaalde koffertjes en afgesloten jeugdlidmaatschappen. Ander goed nieuws is dat BoekStart bij 91% van de Bibliotheken onderdeel uitmaakt van het beleidsplan. Wel kan BoekStart in de kinderopvang bij meer Bibliotheken onderdeel worden van het beleid. Dit percentage ligt momenteel op 75%.

Ruim negen op de tien Bibliotheken werkt samen met de gemeente; hetzelfde aantal doet dit met het consultatiebureau. Bijna acht op de tien werkt samen met kinderdagverblijven, ruim zes op de tien met peuterspeelzalen. De samenwerking met het consultatiebureau ligt het op hetzelfde niveau als in 2011. Hoewel voor de andere partners vergelijkbare gegevens over 2011 ontbreken, zijn dit (eveneens) behoorlijke percentages.

Bibliotheken zijn steeds actiever bezig om ouders te betrekken bij BoekStart. 75% organiseert ouderbijeenkomsten: een stijging ten opzichte van de 62% in 2011. Het gemiddeld aantal ouderbijeenkomsten dat Bibliotheken organiseren is eveneens licht gestegen, van 3,34 naar 3,67 per jaar. Daarnaast betrekt 71% de ouders actief tijdens De Nationale Voorleesdagen.

Nog slagen maken
Ondanks het hoge bereik valt op dat slechts 42% van de Bibliotheken structureel tijd vrijmaakt voor BoekStart. Het gaat om gemiddeld 0,4 fte’s. Als meer Bibliotheken tijd zouden vrijmaken, zou het bereik waarschijnlijk verder kunnen stijgen. Daarnaast is BoekStart weliswaar opgenomen in het beleid van de Bibliotheek, maar veel minder in het beleid van de organisaties waarmee zij samenwerkt, zoals de gemeente, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en het consultatiebureau. Ook hier kunnen nog slagen gemaakt worden, met name binnen de strategische leesbevorderingsnetwerken.

Bekijk hier het gehele rapport. Alle provinciale BoekStartcoördinatoren ontvangen per e-mail een overzicht met de gegevens van de provincies afzonderlijk.

Terug naar het overzicht